Dystrybutor: CYPE

CYPELEC Grounding IEEE

Uziemienie
623 Zawiera płatne moduły. Bezpłatne użytkowanie w przypadku projektów nieprofesjonalnych.

Cálculo de instalaciones de puesta a tierra, según la norma IEEE Std 80 - 2000.

Ściągnij

Języki: Angielski, Francuski, Hiszpański, Kataloński, Portugalski, Włoski

Kompatybilność: Windows 7, 8, 10, 11

Wersja: 2023.b - 12/07/2022 (Dostępne poprzednie wersje)

Strona internetowa aplikacji

Formularz kontaktowy