CYPELEC Grounding IEEE

0 - 198.00 € 437

Instal·lacions elèctriques Puesta a tierra

Càlcul d'instal·lacions de connexió de terra, segons la norma IEEE Std 80 - 2000. Aquesta aplicació està integrada en el flux de treball Open BIM a través de la plataforma BIMserver.center.

Descarregar Documentación disponible

Idiomes: Anglès, Català, Espanyol, Francès, Italià, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10

Versió: 2022.c - 20/10/2021

Desenvolupador: CYPE

Distribuidor: CYPE

Lloc web: http://cypelec-grounding-ieee.cype.es/

Informació de contacte

support@cype.com

Formulari de contacte