CYPECAD

25348 50894 (37724) Inclou mòduls de pagament.

Disseny, càlcul i dimensionat d'estructures de formigó armat i metàl·liques compostes per: pilars, pantalles i murs; bigues de formigó, metàl·liques i mixtes; forjats de biguetes (genèriques, armades, pretesades, in situ, metàl·liques d'ànima plena i de gelosia), plaques alleugerides, lloses mixtes, forjats reticulars i lloses massisses; fonamentacions per lloses o bigues de fonamentació, sabates i enceps; obres de CYPE 3D integrades (perfils d'acer, alumini i fusta) amb 6 graus de llibertat per nus, incloent el dimensionament i optimització de seccions.

Càlcul d'estructures
  • Idiomes: Espanyol, Francès, Portuguès, Català, Italià, Portuguès de Brasil, Espanyol d'Argentina, Espanyol de Mèxic, Anglès, Búlgar, Rus, Polonès
  • Compatibilitat: Windows 7, 8, 10, 11
  • Versió: 2025.a - (Versions anteriors disponibles)

Lloc web

Descarregar

Formulari de contacte