Distribuïdor: CYPE

StruBIM Deep Beams

Bigues de gran cantell
833 Inclou mòduls de pagament. Ús gratuït per a projectes no professionals.

Comprovació i dimensionament de bigues de gran cantell de formigó armat, de secció rectangular.

Descarregar

Idiomes: Anglès, Català, Espanyol, Francès, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10, 11

Versió: 2023.b - 12/07/2022 (Versions anteriors disponibles)

Lloc web de l'aplicació

Formulari de contacte