StruBIM CYPE 3D

830 € (basic utilities) 1963

Anàlisi estructural Estructuras Hormigón Acero

Projecte d'estructures tridimensionals de barres amb perfils d'acer, alumini i fusta, incloent la fonamentació (sabates, enceps, bigues centradores i bigues de lligat) i el sistema de travament davant d'accions horitzontals, permetent tirants que treballen només a tracció. Disseny d'unions i plaques d'ancoratge per a estructura metàl·lica.

Descarregar Documentación disponible

Idiomes: Anglès, Català, Espanyol, Francès, Italià, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10

Versió: 2022.c - 20/10/2021

Desenvolupador: CYPE

Distribuidor: CYPE

Lloc web: http://descargas.cype.es/2021/version_2021_a.htm#StruBIM_CYPE_3D

Informació de contacte

support@cype.com

Formulari de contacte