Distribuïdor: CYPE

CYPE 3D

4593 6128 (4451) Inclou mòduls de pagament.
Càlcul d'estructures

Idiomes: Anglès, Búlgar, Català, Espanyol, Francès, Italià, Polonès, Portuguès, Rus

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10, 11

Versió: 2023.f - 22/02/2023 (Versions anteriors disponibles)

Projecte d'estructures tridimensionals de barres amb perfils d'acer, alumini i fusta, incloent la fonamentació (sabates, enceps, bigues centradores i bigues de lligat) i el sistema de travament davant d'accions horitzontals, permetent tirants que treballen només a tracció. Disseny d'unions i plaques d'ancoratge per a estructura metàl·lica.

Formulari de contacte