Open BIM Electrification

Inclou mòduls de pagament (0 - 588.00 €). Ús gratuït per a projectes en BIMserver.center Education.

Instal·lacions elèctriques

235

Càlcul, disseny, comprovació i dimensionat automàtic de xarxes mallades, ramificades i mixtes de subministrament elèctric. Xarxes de mitja i baixa tensió trifàsica y monofàsica. Aquesta aplicació està integrada en el flux de treball Open BIM a través de la plataforma BIMserver.center.

Descarregar Documentació disponible

Idiomes: Català, Espanyol, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10

Versió: 2022.d - 15/11/2021

Lloc web: http://www.cype.com

Formulari de contacte