Open BIM Cost Estimator

0 - 898.00 € 2964

Amidaments i pressupostos

Estimació dels costos de construcció d'un edifici, durant les fases preliminars del projecte, a partir de la superfície construïda, l'altura de l'edifici i els factors constructius, tipològics, geogràfics i soci-econòmics. Aquesta aplicació està integrada en el flux de treball Open BIM a través de la plataforma BIMserver.center.

Descarregar Documentación disponible

Idiomes: Anglès, Català, Espanyol, Francès, Italià, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10

Versió: 2022.b - 30/07/2021

Desenvolupador: CYPE

Distribuidor: CYPE

Lloc web: http://www.cype.com

Informació de contacte

support@cype.com

Formulari de contacte