CYPELEC Networks

0 - 1500.00 € 1254

Instal·lacions elèctriques Alta tensión Media tensión

Anàlisi de sistemes elèctrics de potència. Flux de càrregues i curtcircuit. Aquesta aplicació està integrada en el flux de treball Open BIM a través de la plataforma BIMserver.center.

Descarregar Documentación disponible

Idiomes: Anglès, Català, Espanyol, Francès, Italià, Portuguès

Compatibilitat: Windows 7, 8, 10

Versió: 2022.b - 30/07/2021

Desenvolupador: CYPE

Distribuidor: CYPE

Lloc web: http://www.cype.com

Informació de contacte

support@cype.com

Formulari de contacte